Termaktub dalam Surat Al Hajj, Inilah Hikmah dan Keunikan Lalat